AF CZECH s.r.o.
+420.608.935.635
Challenging new technologies

 

TYPY PÁJECÍCH PAST

V současnosti je dostupných mnoho typů past. Tyto produkty jsou obecně rozděleny podle typu použitého tavidla obsaženého v pájecí pastě.

Obrázek 1

Vodou rozpustné pájecí pasty se musí čistit čistou de-ionizovanou vodou. Všechny no-clean KOKI pájecí pasty, s i bez haloidů, obsahují pryskyřici a proto je na čištění doporučeno rozpouštědlo HCFC nebo saponát. Většinu z našich pájecích past bez haloidů je nicméně docela obtížné čistit a vždy zanechají bílé zbytky. Hlavní složka, která zůstává na desce po čištění, jsou normálně tixotropní materiály. Protože tixotropní materiály, které se lehko čistí, mají problémy s odolností proti zhroucení pájecí pasty po tisku, neklade se při výběru těchto látek velká pozornost na jejich čistitelnost, větší důraz je kladen na jejich odolnost proti sesunutí pájecí pasty.

KOKI se specializuje na bezoplachové pájecí pasty, obsahující i neobsahující haloidy.

Zvětšující se hustota součástek spolu s kompletním zákazem používání CFC donutily průmysl implementovat bezoplachovací process (no-clean). Jak se požadavky na snadnou zpracovatelnost a spolehlivost zpřísňovaly, vývoj bezoplachových pájecích past se tomu musel přizpůsobit.

Častým omylem je, že no-clean pájecí pasta musí být bez haloidů. Nicméně pájecí pasta s haloidy může být také použita pro bezoplachový proces, protože rozhodnutí o nutnosti čištění musí být v souladu s požadavky na spolehlivost finálního výrobku.

Ve skutečnosti se pájecí pasta s obsahem haloidů (0.2%) používá pro bezoplachovou výrobu v Japonsku častěji jak pasta bez haloidů.

Pro porovnání, pasta s haloidy je lépe zpracovatelná a pájitelná ale vykazuje horší spolehlivost a izolační odpor jak pasta bez haloidů. To bývá přisuzováno její lepší schopnosti aktivace. Vztah mezi pájitelností a spolehlivostí se dá zobrazit jako houpačka.

Proto pro no-clean proces vyžadující vysokou úroveň spolehlivosti je žádoucí použít pastu bez haloidů, ale se stejnou pájitelností jako má pasta s haloidy aby bylo dosaženo co nejvolnějšího procesu pro usnadnění výroby.

Nicméně je pravda, že hlavním problémem no-clean pájecích past bez haloidů je vylepšení aktivace. Většina pájecích past bez haloidů obsahuje organické kyseliny jako aktivátor místo haloidů aby si uchovala zaručené aktivační schopnosti. Existuje velké množství organických kyselin, u kterých obecně platí, že nižší molekulární hmotnost znamená větší aktivační schopnosti. A protože aktivační schopnosti organických kyselin jsou mnohem menší než haloidů, tavidlo musí obsahovat větší množství těch relativně nejaktivnějších.

Nicméně tyto organické kyseliny s vysokou aktivační schopností mají tendenci absorbovat vlhkost. Proto je zde riziko, že zbytky tavidla na povrchu desky se mohou ionizovat reakcí s vlhkostí, což by zhoršilo elektrické vlastnosti jako je povrchový izolační odpor či elektromigrace.

Aktivační systém v pájecích pastách KOKI používá kombinaci organických kyselin s nižší navlhavostí a speciálně vyvinutých neionogeních aktivátorů.

I když tyto speciální aktivátory se neionizují a nerozkládají a jsou elektricky velmi stabilní a bezpečné, mají stejné aktivační schopnosti jako haloidy. Protože je teplota aktivace neionizujících aktivátorů je relativně vysoká, jejich kombinace s pečlivě vybranými organickými kyselinami zaručuje delší dobu aktivace při přetavení a tím zlepšuje jejich pájitelnost a zároveň zaručuje vynikající spolehlivost.

Pájecí pasta je zahrnuta v následujících etapách výroby:

Skladování › Tisk › Osazování › Přetavení › Kontrola › Čištění

V každé z těchto etap musí pájecí pasta vykazovat dobré vlastnosti v následujících charakteristikách:


Etapa

Důležité vlastnosti

Skladování

• Stabilita vlastností (viskozita, pájitelnost, atd.)

Tisk

• Tisk jemných roztečí …… jemné (0.5mm) / super jemné rozteče (0.4mm)

• Trvanlivost tisku (Stencil life)

• Doba prostoje tisku (Stencil idle time)

• Roztíratelnost

• Oddělování od stěrky

• Rychlost tisku (normální rychlost 20~40 mm/sek.› vysoká rychlost 200 mm/sek.)

• Změna viskozity

• Vyplňování otvorů šablony

• Mazání

Osazování

• Trvanlivost přichycení

• Síla přichycení

• Odolnost proti zhroucení pasty

Přetavení

• Zkraty

• Kapičky cínu na krajích součástek

• Minikuličky cínu

• Tombstoning (zvedání součástek)

• Smáčení

Kontrola

• Vizuální čistota (zbytky tavidla)

• Testovatelnost jehlami ICT

Čištění

(u past vyžadujících čištění)

• Vizuální čistota (zbytky tavidla)

• Kontaminace ionty

Tabulka 1

Žádný výrobce, ani KOKI, nevyvinul pájecí pastu, která by perfektně splňovala všechny uvedené vlastnosti.

Z toho důvodu máme sortiment různých produktů, který nám umožňuje nabídnout variantu nejlépe vyhovující požadavkům určitého zákazníka..

Následující pájecí pasta je naším hlavním produktem:

•  SE(S)48-M955

Tato pájecí pasta má maximálně vyvážené vlastnosti. Vykazuje vynikající vlastnosti při tisku, má vynikající pájitelnost a také nabízí výborné vlastnosti z hlediska procesu výroby.

Všechny pájecí pasty mají své výhody či nevýhody, proto je naprosto nutné ověřit požadavky aplikace zákazníka, aby byl nabídnut nejlépe vyhovující produkt. Pro splnění zvláštních požadavků zákazníka, např. na rychlost tisku, pájitelnost, či testovatelnost, jsou dostupné tyto pájecí pasty:

•  Pájecí pasta pro vysokou rychlost tisku SE(S)48-M855

•  Pájecí pasta se silnou smáčivostí SE(S)48-M1000-3

•  Pájecí pasta usnadňující ICT testování SE(S)48-M600-2

Laboratoře KOKI neustále vyvíjejí a zkoumají nové složení pájecích past, aby uspokojovali stále stoupající požadavky zákazníků na kvalitu a snadnost výroby.

 

 

Oslovila Vás naše nabídka?

Neváhejte a napiště

Pošlete zprávu nebo Objednejte vzorek

Nejprodávanější výrobky
 • S3X58 - M406
  S3X58 - M406D
  SSA48 - M955
  S3X58 - M500C - 5
 • JS - EU - 01
 • S03X7Ca-70M
 • Kontaktujte nás
  • Adresa: AF CZECH s.r.o., Fišova 30,
   602 00 Brno
  • Telefon: +420 608 935 635
  • Email: meca@koki.org
  • Pondělí - Pátek: 8:00 - 16:00
  Napiště nám

  © 1999 - 2015. « AF CZECH s.r.o.». Všechna práva vyhrazena.